Välkommen till det nya HelhetsCentret i Malmö 

Rönneholms HelhetsCenter    

Helhetscentret bygger på hela människans utveckling i form av mental medvetenhet, kroppskännedom, och medvetenhet om själens närvaro i form av meditation mm. Man kan återhämta sig i en lugna miljö med professionella människor som brinner för det de gör. Utbudet på centret kommer att vara brett bl.a. med individuella behandlingar som samtalsterapi Beroende/anhörigterapi, KBT, Relationsterapi, Andnings sessioner med EFB-metoden, Yoga,  Zonterapi, klassisk medicinsk massage samt föreläsningar och kurser. Lokalen hyrs även ut för andra typer av kurser och sammankomster, för att Helhetscentret skall bli så helt som möjligt. Ta gärna del av våra öppningserbjudande. Välkommen
Läs gärna i Bloggen där kan man följa hur Centret växte fram.
Läs om vår nya utbildning som är på gång 2015.